Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

– ارزيابي سهام از طريق سود آوري (بورس).پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر پيش بيني سود در شركت ها

– ارزيابي سهام  از طريق سود آوري (بورس)

از ديدگاه خريداران سهام هر شرکت، مهم ترين عامل براي تصميم گيري در خصوص خريد سهام، سود آوري و بازدهي آن شرکت مي‌باشد و مبناي ارزيابي و قيمت سهام در مراکز بورس جهان و از جمله بورس اوراق بهادار تهران  سودآوري و بازدهي سرمايه مي‌باشد. براي بدست آوردن قيمت سهام ارزش سودآوري، ابتدا ميزان بازدهي شرکت با توجه به ميانگين سودآوري سه سال گذشته و بودجه سال آينده آن برآورد مي‌گردد و سپس با توجه به نرخ بازدهي مورد انتظار، سرمايه گذاري قيمت اوليه سهام شرکت محاسبه مي‌شود.

لازم به ذکر است که درآمدها و هزينه‌هاي استثنايي و نيز درآمدهاي حاصل از فروش دارايي هاي اسقاط و يا موجوديهاي ناياب و مانند آن ها در محاسبه سود خالص قبل از کسر ماليات منظور نمي‌گردد. سپس چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل  ماليات، بيمه، مطالبات مشکوک الوصول و باز خريد سنوات خدمت کارکنان باشد، مجموع اين ارقام از قسمت سهام کسر مي‌شود و سپس از آن در صورتيکه شرکت داراي اندوخته احتياطي، اندوخته طرح و توسعه، سود و زيان انباشته باشد، مجموع اين ارقام به قيمت سهام اضافه مي‌شود (دواني، 1375).

2-29- حد نوسانات قيمت

حداکثر نوسان قيمت در يک روز معاملاتي در بورس 4 درصد و در فرا بورس 5 درصد قيمت پاياني روز قبل است و بورس قيمت هاي کمتر و يا بيشتر از آن را ثبت نمي‌کند، زيرا از نظر بورس افزايش يا کاهش بيش از حد قيمت نا عادلانه است (آهنچيان و همكار، 1390).

2- 30- نسبت ارزش بازار به دفتري

اين نسبت نشان دهنده فرصت هاي رشد شرکت است. هر چه اندازه اين نسبت بالاتر باشد، شرکت وجوه نقد بيشتري را براي انجام سرمايه گذاري در پروژه‌هاي با ارزش خالص مثبت در اختيار دارد (شکري حبشي،1384).

2- 31- پيش بيني سود، محتواي اطلاعاتي دارد

اعلان سود پيش بيني شده تو سط مديريت شرکت و يا توسط تحليل گران، با بازده سهام رابطه ي مستقيم دارد. يعني، نه تنها اعلان سود واقعي موجب تغيير قيمت سهام مي‌شود، بلکه اعلان سود مورد انتظار نيز موجب تغيير قيمت سهام خواهد شد. پيش بيني سود همانند اعلان سود هم از نظر جهت و هم از نظر حجم و اندازه با بازده بازار رابطه مستقيم دارد. پيش بيني سود اطلاعات جديد را با خود به همراه دارد و در پيش بيني سود‌هاي آتي مي‌تواند استفاده شود. پيش بيني سود‌هاي مورد انتظار آتي روشي موثر براي انتقال اطلاعات به بازار سرمايه مي‌باشد.

ارزش بازار و ارزش دفتري هر دو معياري براي ارزش شرکت هستند. اما معيار ارزش دفتري، ارزش شرکت را با مقداري خطا اندازه گيري مي‌کند. يعني در هر نقطه از زمان ارزش بازار سرمايه شرکت مساوي ارزش دفتري حقوق صاحبان به علاوه مقداري خطاست.

خطاي فوق ناشي از ماهيت محافظه کارانه سيستم حسابداري است. معمولا انتظار مي‌رود که ارزش دفتري به چند دليل کمتر از ارزش بازار باشد. اولا: همه دارايي ها و بدهي‌هاي شرکت در صورت‌هاي مالي منعکس نمي‌شوند. مثلا منابع انساني،رضايت مشتريان و سر قفلي ايجاد شده شرکت در ترازنامه منعکس نمي‌گردد و به صورت سود و زيان نمي‌روند. ثانيا: کمتر از ارزش کامل خود ثبت و شناسايي مي‌شوند. مثلا، دارايي‌هاي ثابت تجديد ارزيابي نمي‌شوند و معمولا موجودي ها به قيمتي کمتر از قيمت مورد انتظار فروش ثبت مي‌شوند.

به طور خلاصه اين ديدگاه به ما مي‌گويد که اگر ارزش بازار بر پايه ارزش دفتري بيان شود، آنگاه بازده سهام بايد بر اساس تقسيم سود حسابداري هر سهم برقيمت سهام در اول دوره حسابداري بيان گردد.

کالينز، کوتاري و روي برن [1](1987) طي تحقيقي شواهدي را در حمايت از ديدگاه فوق به دست آوردند، آن ها به اين نتيجه رسيدند که قيمت‌هاي سهام شاخص مناسبي براي پيش بيني سود‌هاي آتي در شرکت‌هاي بزرگ است (نيکومرام و همكار،1388، ص:29).

[1] – Collins, Kothari, and Roybrn