Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی.پایان نامه تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی

استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی

حال با این توضیحات، با تأملی بیشتر، استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی سازمان را از دیدگاه نظریه‌پردازان مختلف مدیریت موردتوجه قرار می‌دهیم.

 

(از دیدگاه کیث دیویس):

 

2ـ9ـ1ـ اجابت قانون

پایین‌ترین حد مفروضی که سازمان می‌تواند «پاسخگویی اجتماعی» داشته باشد از سوی نظام حقوقی جامعه تعیین و تعریف شده است. سازمان‌هایی که از قانون تبعیت نمی‌کنند، درواقع امر، به نکات راهبردی و راهنمایی‌های اصولی و اساسی جامعه که متضمن برقراری اخلاق اجتماعی و رفتار مدنی و منظم است، اهانت و تجاوز کرده‌اند.

 

2ـ9ـ2ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون

قوانین حقوقی نمی‌توانند تمام جنبه‌های پاسخگویی اجتماعی را تحت پوشش قرار دهند. بسیاری از سازمان‌های بزرگ، هنگامی‌که داوطلبانه و به اشکال مختلف از قبیل کمک به مستمندان و نیازمندان و مشارکت در امور خیریه با امکانات متفاوتی همچون پول، تجهیزات و کمک‌های مشاوره‌ای و. . . . به جامعه مساعدت می‌ورزند، در اصل، استراتژی پاسخگویی اجتماعی خود را بیش‌ازحد موظف به نمایش گذاشته‌اند. پاسخگویی بیش از خواسته قانون در سازمان‌ها می‌تواند به دلیل توقعات و انتظارات عمومی و یا به دلیل اخلاق و معیارهای اجتماعی موجود در جامعه باشد.

 

 

(از دیدگاه گریفین):

 

2ـ9ـ3ـ مخالفت اجتماعی

کمتر سازمانی چنین راهبرد و روشی را برای خود برمی‌گزیند. سازمان‌هایی از این نوع معمولاً در صحنه مسئولیت‌های اجتماعی حداقل فعالیت ممکن را انجام می‌دهند و زمانی که عمل غیرقانونی یا غیراخلاقی را اعمال می‌دارند، معمولاً یا منکر آن می‌شوند و یا اینکه سعی می‌کنند به نحوی آن را مخفی کرده، سرپوش روی آن بگذارند.

 

2ـ9ـ4ـ التزام اجتماعی

مرحله بعد از مخالفت اجتماعی، التزام اجتماعی است. در این مرحله، سازمان منحصراً آن کاری را می‌کند که قانوناً از او خواسته شده و بیشتر از آن اقدامی نمی‌کند. درواقع قدرت قانون باعث آن شده است که مدیران به مشارکت اجتماعی تن دردهند. مدیران سازمان‌هایی که بیشتر به سود سازمان فکر می‌کنند این‌گونه سیاستی را انتخاب می‌نمایند.

 

 

استراتژی مسئولیت اجتماعی
مخالفت اجتماعی
التزام اجتماعی
پاسخگویی‌اجتماعی
مساعدت اجتماعی

 

 

                                      کمترین                                بیشترین

 

 

 

شکل (٢ـ2): استراتژی‌های مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان

 

2ـ9ـ5ـ پاسخگویی اجتماعی

یکی دیگر از استراتژی‌های مقابله با مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی است. سازمان‌هایی که این سیاست را برمی‌گزینند، درواقع هم به تعهدات قانونی خود عمل می‌کنند و هم به تعهدات اخلاقی. ازاین‌رو یک گام جلوتر از التزام اجتماعی برمی‌دارند. درعین‌حال این‌گونه سازمان‌ها زمانی به این عمل دست می‌زنند که از آن‌ها تقاضا شده باشد. یا به‌عبارت‌دیگر مثل اشخاصی می‌مانند که تنها وقتی پاسخ می‌دهند که کسی در خانه‌شان را بزند و تقاضای کمک کند.

 

2ـ9ـ 6ـ مساعدت اجتماعی

بالاترین سطحی که یک شرکت می‌تواند در خصوص مسئولیت اجتماعی خود رفتار کند، مساعدت اجتماعی است. شرکت‌هایی که چنین سیاستی را برمی‌گزینند، درواقع خود را عضو خانوادگی جامعه دانسته و ازاین‌رو فعالانه به دنبال موقعیت و فرصتی هستند که کمکی به جامعه بکنند.

نبایستی تصور کرد که سازمان‌ها نسبت به زمینه‌های مسئولیت اجتماعی خود یکسان عمل می‌کنند، بلکه ممکن است در خصوص هر یک از زمینه‌ها و زمان‌های مختلف، استراتژی خاصی را برگزینند. علاوه بر همه این موارد، درک مدیران از عمق مسائل و مشکلات اجتماعی نیز می‌تواند در نوع استراتژی که برمی‌گزینند تأثیر داشته باشد.

 

2ـ10ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان

مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و مؤسسات را همچنین می‌توان به چهار بعد اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و ملی تقسیم نمود.

مهم‌ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، بعد اقتصادی آن است که در آن فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی آن مدنظر قرار می‌گیرد. در این خصوص کسب سود، حفظ منافع صاحبان و مالکان، ارائه کالا و خدمات با کیفیت و قیمت‌های مناسب و ایجاد بازار کار برای نیروی انسانی جامعه موردتوجه می‌باشد.

دومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، بعد حقوقی (قانونی) می‌باشد که التزام سازمان‌ها به انجام قانون و رعایت مقررات را شامل می‌شود. بدیهی است جامعه به‌منظور انسجام بخشیدن به‌کل نظام، قوانین و مقرراتی را تعیین می‌نماید که کلیه شهروندان موظف‌اند به آن‌ها احترام گذاشته و عمل نمایند. در این خصوص سازمان‌ها نیز ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشند.

سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، بعد اخلاقی است که متأثر از موازین و ضوابط اخلاقی حاکم بر کل جامعه است. ازاین‌رو، از سازمان‌ها این انتظار می‌رود که همچون سایر اعضاء جامعه به ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت‌های خود موردتوجه قرار دهند. نهایتاً آخرین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته‌ها و سیاست‌های مدیران عالی کشور است که انتظار می‌رود مدیران و کارگزاران سازمان‌ها با نگرشی کلان و به‌منظور حفظ وحدت و انسجام ملی و رعایت مصالح کشور، تصمیمات و استراتژی‌های کلی کشور را سرلوحه امور خود قرار دهند.

 

2ـ11ـ سطوح مسئولیت اجتماعی

به‌زعم اندیشمندان مدیریت، مسئولیت اجتماعی تنها مختص سازمان‌های اقتصادی نبوده و کلیه سطوح جامعه را در برمی‌گیرد. بر این اساس چهار سطح کل جامعه، یعنی حکومت، گروه‌های ذی‌نفوذ، سازمان‌ها و افراد نیز به‌نوبه خود از مسئولیت اجتماعی برخوردار هستند.

حکومت به‌منزله قلب جامعه و مرکز سیاست‌گذاری‌های کلان، هر یک از تصمیماتش تأثیر مستقیم بر روی کلیه بخش‌های جامعه دارد. ازاین‌رو صاحبان قدرت و گردانندگان حکومت بایستی در تصمیم‌گیری‌های خود کمال دقت و توجه به بخش‌های مختلف و آحاد جامعه را مبذول داشته و کلیه جوانب اقدامات خود را خصوصاً در ابعاد اجتماعی آن بسنجند. گروه‌های ذی‌نفوذ (شامل احزاب و تشکلات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) نیز به دلیل توانایی نفوذ در بخش‌هایی از حکومت و سازمان‌ها بایستی در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود تأثیرات اجتماعی آن را مدنظر قرار دهند.

همچنین سازمان‌ها به‌طور اعم به‌عنوان نهادهای اجتماعی که فعالیت‌های آن‌ها روی بخش‌های مختلف جامعه اثرگذار است از مسئولیت اجتماعی برخوردارند. افراد جامعه نیز هرکدام به‌نوبه خود بایستی به‌عنوان یک عضو جامعه نسبت به مسائل و مشکلات جامعه احساس مسئولیت کرده و در حد توان خود در حل آن مساعدت نمایند. این در صورتی است که احساس مسئولیت اجتماعی هر فرد نشانگر اخلاق اجتماعی او می‌باشد.