Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم -پایان نامه در مورد صحت پيش بيني سود

– طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم

الف) تورم خفيف :اين تورم که غالبا از آن به عنوان «تورم خزنده»[1] و گاهي به نام «تورم آرام» تعبير مي‌شود، به افزايش بطئي و ملايم قيمت ها اطلاق مي‌گردد. در دهه  70-1960 غالب کشورهاي صنعتي غرب در معرض اين تورم قرار داشتند.

در مورد حدود افزايش قيمت ها در تورم آرام (خفيف)، ضابطه مشخص و معيني وجود ندارد و علماء و صاحب نظران مختلف اقتصادي، حدود و نسبت‌هاي متفاوتي را پيشنهاد کرده اند، از جمله در دائره المعارف بريتانيکا[2]، حدود افزايش قيمت ها در اين نوع تورم، بين 1تا 6 درصد در سال، در دائره المعارف بين المللي اجتماعي حد اکثر 4 درصد و در ماخذي ديگر بين 4 تا 8 درصد ذکر شده است.

ب) تورم شديد: در اين تورم که گاه از آن تحت عنوان «تورم شتابان» (يا تازنده [3] (ياد مي‌شود، آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است.

براي تعيين حدود اين گونه تورم نيز، ضابطه مشخصي وجود ندارد. بعضي از اقتصاد دانان، نسبت افزايش قيمت ها در اين نوع تورم را سالانه بين 15 تا 25 درصد ذکر کرده اند، ولي اين نسبت قطعي نيست و با توجه به سير تورم در سال هاي اخير برآوردي بيش از حد نازل، به نظر مي‌رسد.

ج) تورم بسيار شديد: اين نوع تورم که از آن به عنوان «تورم افسار گسيخته»[4] و يا «فوق تورم» و نيز «ابر تورم» [5]تعبير شده است شديد ترين و پيشرفته ترين حالت تورم بشمار مي‌رود. براي تشخيص اين قسم از تورم نيز معيار مشخصي که مورد اتفاق نظر اقتصاد دانان باشد وجود ندنرد. يکي از علماي اقتصاد موسوم به «فيليپ کا گان» افزايش قيمتي حدود 50 درصد در ماه را به عنوان ملاک تشخيص «تورم بسيار شديد» پيشنهاد کرده است .در حالي که در «دائره المعارف بريتانيکا» دو برابر شدن قيمتها، در ظرف 6 ماه و يا کمتر به عنوان معيار شناسايي اين تورم تلقي شده است (کتابي،1371).

[1] – Creeping  inflation

[2] – Britannica

[3] – Cal loping  inflation

[4]– Runaway Inflation

[5]– Hyper- Inflation