Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

مفاهیم بنیادین تعالی پایان نامه درباره توانمندسازی

 

مفاهیم بنیادین تعالی

مفاهیم بنیادین تعالی، مفهوم هایی هستند که این مدل برآنها بنا شده است و در واقع پایه و اساس مدل هستند. شرط اساسی تعالی اعتقاد و عمل به این مفاهیم در تمامی سازمان بویژه در بین مدیران ارشد آن است. در مدل EFQM این مفاهیم بنیادین به شرح ذیل هستند (گرامی و نور علیزاد،1388):

 • نتیجه گرایی1 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید به گونه ای کار کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و این نتیجه باید نظر تمامی ذی نفعان سازمان را به طور متوازن جلب کند (ایجاد توازن یعنی توجه به نظر همه بر حسب میزان اهمیت هر کدام).

 

…………………………..

1-Result-Oriented

ذی نفعان سازمان عبارتند از: کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در شرکت دارند.

 • مشتری مداری1: از آنجا که داوری نهایی کیفیت محصولات و خدمات با مشتری است، جلب نظر مشتری اهمیت زیادی دارد. ایجاد وفاداری در مشتری و بدست آوردن سهم بازار، تنها با توجه به نیازهای مشتری فعلی و بالقوه امکان پذیر است.
 • رهبری و ثبات در مقاصد2: رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش در جهت رسیدن به اهداف سازمان. در سازمان متعالی، مدیران در حرف و عمل الهام بخش کارکنان برای تلاش در جهت تعالی سازمان هستند؛ چشم انداز دقیقی از آینده سازمان برای آنها رسم می کند، در رسیدن به اهداف سازمانی با ثبات هستند و محیطی را فراهم می کنند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند.
 • مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها3: سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید به کمک مجموعه ای از سیستم ها، فرآیندها و واقعیت های مرتبط به هم پیوسته مدیریت شود.
 • توسعه و مشارکت کارکنان4 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد باید مشارکت کارکنان را در امور به حداکثر برساند.

برای استفاده از تمامی توان بالقوه کارکنان سازمان، بهترین کار توانمند کردن کارکنان در انجام کارهایشان و ایجاد ارزش های مشترک و فرهنگ اعتماد در سازمان است.

 • یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر5 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید وضع موجود را به چالش بطلبد و به یادگیری و نوآوری در سازمان اهمیت زیادی بدهد.

 

………………………….

1-Customer Orientation   2-Stability Purposes   3-Realities  

 4-Employee Participation        5- Continuous Improvement

در این سازمان افراد باید دانش خود را به دیگران انتقال بدهند، و فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم، پایه همه کارها باشد.

 • توسعه مشارکت ها1: مشارکت یک رابطه بلند مدت تجاری است. سازمانی که می خواهد متعالی باشد باید به نحوی با سازمان های دیگر شریک شود که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کند. برای اینکه بین شرکا رابطه طولانی مدت ایجاد شود، باید اعتماد و انتقال دانش و تجربیات به یکدیگر بر پایه روابط دو جانبه باشد. سرآمدی یعنی توسعه و حفظ مشارکت هایی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند.

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود:

سازمان های سرآمد دریافته اند در دنیای امروز، که تغییرات و تقاضاها به شدت متغیرند، موفقیت آنها ممکن است به مشارکت هایی وابسته باشد که ایجاد می نمایند.آنها به دنبال ایجاد و توسعه مشارکت با دیگر سازمان ها هستند. چنین مشارکت هایی موجب می شود که این سازمان ها با بهینه کردن شایستگی های محوری2، ارزش بیشتری برای ذی نفعان خود به ارمغان آورند. ممکن است این مشارکت ها با مشتریان، جامعه، تأمین کنندگان و حتی رقبا و با حفظ شفاف منابع طرفین ایجاد شود. شرکا برای رسیدن به اهداف مشترک، استفاده از تخصص، منابع و دانش یکدیگر و ایجاد یک رابطه پایدار مبتنی بر اعتماد، احترام و صداقت متقابل، با یکدیگر کار می کنند.

مزایایی که از به کارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود:

 • ارزش افزوده برای ذی نفعان
 • بهبود قابلیت رقابت سازمان
 • بهینه شدن شایستگی های محوری

 

…………………………..

1- Partnerships     2- Core Competencies

 • بهبود اثر بخشی و کارآیی
 • بالا رفتن شانس بقا
 • تسهیم ریسک و هزینه ها و کاهش آن برای سازمان
 • مسئولیت اجتماعی شرکت1 : منافع بلند مدت سازمان و كاركنان با اتخاذ يك رويكرد اخلاقي و فراتر رفتن از انتظارات و مقررات مورد انتظار جامعه، به خوبي تأمين مي شود (نبي لو، 1382، 86 ).
 • تعریف: سرآمدی یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزامات قانونی که سازمان در داخل آنها فعالیت می کند و تلاش برای درک و برآورده کردن انتظاراتی که ذی نفعان سازمان در جامعه دارند.

چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود؟

سازمان های سرآمد به عنوان یک سازمان پاسخگو، روشی بسیار اخلاقی برای شفافیت و پاسخگویی به ذی نفعان خود در قبال عملکردشان در پیش می گیرند. این سازمان ها حساسیت و توجه ویژه ای به پاسخ گویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم2، سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش های این سازمان بیان شده و در تار و پود آنها تنیده شده است.

آنها از طریق مراوده باز و پذیرا با ذی نفعان، انتظارات و مقررات محلی(و در مواقع لزوم مقررات جامعه جهانی) را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می روند. این سازمان ها ضمن توجه به مدیریت ریسک، به دنبال فرصت هایی برای تعریف پروژه هایی با جامعه هستند که منافع دو جانبه داشته و برانگیزنده و نگهبان اعتماد ذی نفعان به سازمان باشد. آنها به تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاهی دارند و سعی بر این دارند که تأثیرات نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند.

 

 

………………………….

1-Corporate Social Responsibility          2-Ecosystem

مزایایی که از به کارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود

 • بهبود تصویر سازمان در جامعه
 • افزایش ارزش نام تجاری1 سازمان
 • دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی (به طور مثال مؤسسات سرمایه گذاری اجتماعی)
 • محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر
 • مدیریت ریسک و ساختار حاکمیت قوی تر
 • کارکنان با انگیزه
 • وفاداری مشتری

افزایش اعتماد و اطمینان ذی نفعان به سازمان