Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

نظام های اندازه گیری عملکرد.پایان نامه درباره ارزیابی عملکرد

نظام های اندازه گیری عملکرد و تعامل با محیط

به منظور پیاده سازی نظام های اندازه گیری عملکرد طراحی شده ، آن ها باید بتوانند با محیط شان تعامل داشته باشند. محیط هر نظام دارای دو بُعد داخلی و خارجی است. بُعد داخلی را شرکت و بُعد خارجی را بازار و رقبای شرکت تشکیل می دهند. یکی دیگر از متغیر های تأثیر گذار بر طراحی نظام اندازه گیری عملکرد شركت ها، راهبرد رقابتی شرکت است. در ادامه توضيحاتي درباره موارد ذكر شده ارائه مي گردد.

2-2-7-1 ) محیط داخلی[1]نظام اندازه گیری عملکرد به عنوان بخشی از نظامي بزرگ تر شامل تنظیم اهداف ، بازخورد[2] و سیستم پاداش و تنبیه می باشد. استراتژیست ها (برنامه ريزان) معتقدند که این نظام (شامل اندازه گیری) باید در راستای راهبرد کسب و کار باشد. اما نباید راهبردها با فرهنگ سازمانی شرکت مترادف و هم معنی در نظر گرفته شوند. چرا که در آن صورت باید نظام اندازه گیری عملکرد را بر اساس فرهنگ شرکت طراحی کرد که این امر در بسیاری از موارد موجب بروز مشکلات بزرگی می شود. در نظام های اندازه گیری عملکردی که برای یک شرکت تهیه می شوند باید ساختار وظیفه ایی واحدهای مختلف لحاظ شوند. عدم همخوانی ساختار وظیفه ایی و نظام اندازه گیری عملکرد منجر به شکست نظام اندازه گیری عملکرد طراحی شده و افزایش نارضایتی از آن خواهد شد. به عنوان مثال اگر بازاریاب ها با معیارهایی بر مبنای فروش بیشتر (مثل جذب سهم بازار، ورود به بازارهای جدید ، توسعه محصولات جدید) و تولیدکنندگان با معیارهایی بر مبنای هزیه کمتر ارزیابی شوند ، بازاریاب ها سعی می کنند تا با اعمال فشار بر تولیدکنندگان ، به معرفی محصولات جدید و جذب سهم بیشتری از بازار نائل شوند و از این راه ، امتیاز ارزیابی بالاتری کسب نمایند. این در حالی است که تولید کنندگان ، به علت هزینه های بالای تحقیق و توسعه و راه اندازی مجدد ، علاقه مند به تولید بیشتر از محصولات قدیمی هستند تا بهتر ارزیابی شوند. در این گونه موارد می توان مثلاً با تعریف معیارهایی بر مبنای سود بیشتر برای هر دو دسته از بروز این تعارض جلوگیری نمود. اكثر مديران عالي شركت ها معتقدند كه اطلاعاتي كه دريافت مي كنند نه تنها مناسب اندازه گيري عملكردشان در مقابل راهبردها و اهدافشان نيست ، بلكه در فرآیند تصميم گيري راهبردي نيز كمكي به آن ها نمي كند. مي توان علت اصلي اين موضوع را زياد بودن داده ها و كم بودن تعداد تحليل ها دانست. از اين رو در طراحی نظام های اندازه گیری عملکرد باید به نکات زیر توجه نمود (قلي زاده و آزادي خواه ،1389، ص12) :

  • در تنظیم اهداف و شاخص های عملکردی ، علاوه بر استانداردهای مالی داخلی ، باید به اهداف غیر مالی و رقبا هم توجه شود.
  • اطلاعات جمع آوری شده باید شامل جنبه های ارتباط ، دقت ، مناسبت[3] ، تمامیت[4] ، اثربخشی هزینه ایی[5] و ارائه[6] مناسب باشند.
  • اطلاعات باید به موقع در دسترس بوده و مناسب برای فرموله کردن و مرور راهبردها باشند.
  • معیارها و ملاک های عملکرد باید متوجه کار گروهی باشد ، نه کار افراد.
  • روش های اندازه گیری معیارهای عملکرد باید برای افرادی که عملکردشان اندازه گیری می شود ، به سادگی قابل درک باشد.
  • اطلاعات عملکردی در هر جا باید توسط همان افرادی که عملکردشان اندازه گیری می شود ، جمع آوری شود.
  • حضور مديران ارشد در اندازه گيري عملكرد ضروري مي باشد.
  • منطقي ، عيني و ملموس بودن اهداف و برنامه هاي اندازه گيري عملكرد.
  • مسئوليت و پاسخگويي براي دستيابي به نتايج به وضوح مشخص و تفهيم شود.
  • نظام های اندازه گیری عملکرد نباید صرفاً اطلاعات را انباشته کنند بلکه باید تصمیم گیرندگان را در فرآیند تصمیم گیری یاری دهند.

یکی از دلایل تفاوت محیط داخلی شرکت ها ، تفاوت در انواع فرآیند ارائه محصولات یا خدمات آنان می باشد. اگر محیط خارجی ، مأموریت کسب و کار و راهبردهای عمومی در چند کسب و کار تفاوتی نداشته باشد ، انواع فرآیند های ارائه خدمات و محصولات و تبع آن نظام های اندازه گیری عملکرد و روش های اندازه گیری آن ها متفاوت خواهد بود (تيموري و علي اكبري ،1384، ص97).

2-2-7-2 ) محیط خارجی[7]این محیط به دو دسته رقبا[8] و مشتریان[9] تقسیم می شود. يک نظام اندازه گیری عملکرد كارآ ، باید قادر باشد اطلاعات مرتبط با این دو دسته را در اختیار مدیران قرار دهد. با بروز و ظهور مدیریت کیفیت جامع ، نظرها از تطبیق با مشخصات به سمت رضایت مندی مشتری معطوف شد. در نتیجه یافتن نظرات مشتریان و مطالعه وضعیت بازار و افزایش کیفیت و انعطاف پذیری محصولات رونق گرفت. همزمان با پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در کشورهای مختلف جوایز بین المللی نمایان شدند. ایجاد جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریچ در آمریکا ، جایزه کیفیت اروپایی و نیز جایزه دمینگ نتیجه پاسخ به این اتفاق بود.در تمام این جوایز ، رضایتمندی مشتری سهم بالایی از امتیازات را به خود اختصاص داده است.(3/0 امتیازات جایزه مالکوم بالدریج و 2/0 امتیازات جایزه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا). بسیاری از نویسندگان از الگو برداری به عنوان شیوه ایی برای پایش رقبا نام برده اند. تعدادی از آن ها الگوبرداری را به عنوان ابزاری برای تعیین فرصت های بهبود از طریق مشاهده عملکرد رقبا یاد کرده اند.اما این رویکردی خطرناک برای شرکت ها است زیرا با جستجو به دنبال بهترین روش های انجام کار[10] شرکت  همواره پیرو خواهد بود و هیچ گاه پیشرو نخواهد شد. شرکت ها باید حلقه بسته ایی از نظام های مدیریت عملکرد به همراه الگو برداری دوره ایی شامل اندازه گیری و پایش مداوم ، ایجاد نمایند. محیط خارجی یک شرکت شامل متغیرهایی نظیر اقتصاد کلان[11] ، مقررات داخلی[12] ، اثرات متقابل پنج عامل پورتر[13]  شامل تأمین کنندگان ، خریداران ، رقبا ، محصولات جایگزین و شرکت هایی که به صورت بالقوه می توانند وارد بازار شوند می شود. بنابراین محیط خارجی شرکت ها ، بسیار متغیر و رقابتی است. به خاطر نامعلومی و رقابتی بون محیط خارجی کسب و کار، مدیران به نظام های اطلاعاتی تعاملی[14] نیاز دارند تا تبادل نظر مدیران شرکت و مدیران واحدها بر سر تهدیدات و ناپایداری راهبردها ، تسهیل گردد. نیاز به اطلاعات برای شبیه سازی مناسب فعالیت ها ، آموزش و نیز فرآیند تصمیم گیری بیانگر چرایی اندازه گیری عملکرد است (تيموري و علي اكبري،1384،ص ص96-53).

2-1-7-3 ) راهبرد رقابتی[15]مأموریت کسب و کار و نوع راهبرد ، عوامل تعیین کننده اولیه ترکیب و وزن دهی آن چیزی است که در نظام اندازه گیری عملکرد یک سازمان یا شرکت اندازه گیری می شود. از توجه به چرخه عمر[16] یک کسب و کار که عبارت است از راه اندازی ، رشد ، بلوغ و افول می توان چهار مأموریت یا هدف ساختن[17] ، نگهداری[18]، نتیجه[19]  و حذف کردن[20] را در نظر گرفت. مأموریت ساختن در بازاری که دارای رشد سریع است ، باعث افزایش سهم بازار می شود. مأموریت نگهداری باعث حمایت و حفظ سهم فعلی در بازار و موفقیت رقابتی آن در یک بازار در حال رشد می شود. مأموریت نتیجه به معنی داشتن سهم بالایی از یک بازار ثابت یا کاهشی است. مأموریت حذف کردن برای یک بازار کاهشی به کار می رود. نظام های اندازه گیری عملکرد و نظام های هزینه یابی با توجه به چهار دسته راهبرد پیشنهادی گروه مشاوران بوستون[21] و نیز تغییر واحد ها و خدمات عرضه شده آن ها با توجه به چرخه عمرشان باید تغییر کنند (تيموري و علي اكبري ،1384،ص ص98-97).

[1] Internal Environment

[2] Feedback

[3] Timeliness

[4] Completeness

[5] Cost-Effectiveness

[6] Presentation

[7] External Environment

[8] ‍‍Competitors

[9] Customers

[10] Best Practice

[11] Macro-Economic

[12] Regulation

[13] Porter

[14] Interactive Information System

[15] Competitive Strategy

[16] Life Cycle

[17] Build

[18] Hold

[19] Harvest

[20] Divest

[21] Boston Consulting Group ( BCG)