Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

پایان نامه عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی ) عملکرد بازرگانی

) عملکرد بازرگانی

موفقیت استراتژی های شرکت در عملکرد  شرکت منعکس می گردد.، عملکرد شرکت ، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دست یابی اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت های با عملکرد مطلوب، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند. این امر در شرکت های با عملکرد نامطلوب ، صورت نمی گیرد. قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. بنابراین، خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از منظر قسمت های مختلف بازار قابل بازاریابی است. عوامل کلیدی ارزش افزایی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از(سایمونز،1385،ص249):

 • مشتریان.
 • تامین کنندگان.
 • مالکان و اعتبار دهندگان.

سه گروه مذبور مبادلاتی را از طریق بازار شرکت انجام می­دهند. به این  ترتیب که مشتریان ،کالاها و خدمات را در بازار کالا خریداری  می نمایند. (گاهی دوباره به فروش می رسانند)، تامین کنندگان  محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و مالکان و اعتبار دهندگان سهام  شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می­رسانند. مشتریان در تمامی بازارهای  محصولات رقابتی ، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند.

 پایان نامه عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی ) عملکرد بازرگانی

آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود ، از میان پیشنهادهای مختلف کالاها و خدمات به انتخاب بپردازند. بنابراین مدیران شرکتی که در بازار محصول خاصی به رقابت می پردازند. برای جلب مشتری با توسعه ارزش ویژه­ای در بخشی از بازار ، فروش سودآور خواهند داشت.مدیران برای اطمینان  از جریان کافی عواید باید از این که (الف) محصولات و خدمات شرکت نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده      می سازد، ( ب) ارزش پیشنهادی از سایر رقبا متمایز است و (ج) میزان  عواید از هزینه خلق و ارائه ارزش پیشنهادی فراتر می باشد، اطمینان حاصل نمایند. مدیران ارزش پیشنهادی خود را با تمرکز بر معیارهای کلیدی ارزش مشتری بررسی می کنند. معیارهای ارزش مشتری ممکن است مالی که با واحدهای پولی ماند دلار تعریف می شود، یا غیر مالی که با تعداد یا سایر کمیت ها سنجیده می شود. معیارهای مالی عمدتا شامل موارد زیر است (سایمونز ، 1385 ، ص ص 251-250):

 • درآمد یا رشد درآمد- این معیار نشان دهنده­ی تمایل بیشتر به خرید کالاها یا خدمات شرکت است.
 • حاشیه سود ناخالص – درآمد حاصل از فروش منهای هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تولید  کالا ها یا خدمات مذکور، نشان دهنده­ی تمایل مشتریان به پرداخت قیمت های  مناسب به ازای ارزش  محصولات و خدمات شرکت می باشد.
 • هزینه ضمانت و یا بازگشت محصول – معیارهای مذکور ، دیدی از کیفیت محصول و میزان تامین انتظارات مشتری از شکل ظاهری  و ویژگی­های محصول ارایه می دهند.
 • معیارهای غیر مالی عمدتا شامل موارد زیر است:
 • سهم بازار یا رشد سهم بازار – سهم بازار ، معیار پذیرش پیشنهادی رقابتی در بازار،  توسط  مشتری است. سهم بازار با تقسیم فروش شرکت  ( درآمد) به فروش کل همه رقبا محاسبه         می گردد.
 • رضایت مشتری – این معیار ،برداشت مشتری از ارزش و میزان تامین انتظارات از محصولات یا خدمات  را منعکس می سازد. این اطلاعات معمولا با پیمایش تلفیقی یا پستی، پس از فروش محصول یا  خدمات جمع آوری می گردند.
 • معرفی محصول به دیگران- این معیار بیان گر وفاداری مشتری است.

استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می کنند، متکی باشد.  برداشت تامین کنندگان از ارزش با برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است. برای تامین کنندگان ، معیار اساسی عملکرد ، قابلیت اطمینان و پرداخت به موقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است. ( سایمونز ،1385،ص251) به طور کلی در یک سازمان ، اندازه گیری عملکرد سازمانی  کارچندان ساده­ای نیست. معمولا سازمان ها بزرگ هستند، فعالیت های مختلف دارند و در نقاط مختلف پراکنده­اند. آن ها در پی تامین هدف­های متنوع ، گوناگون و مختلفی هستند و به نتایج مختلفی می رسند، برای سنجش و اندازه­گیری عملکرد سازمان ، شاخص ها و روش های متعددی ارائه شده است. دو دانشمند کانادایی با مروری بر ادبیات مدیریت توانسته­اند برای شرکت های موفق 27 ویژگی برشمارند که از مرز عدد و رقم خشک و بی روح فراتر می رود. با وجود این، در تحقیقات آنان مشاهده  می شود که بسیاری  از مدیران برای ارزیابی عملکرد و تامین هدف با مشکل روبرو هستند و نمی توانند تنها به مقدار کمی اکتفا کنند. ( یوسفی ، 1389 ، ص 38)

عملکرد بازرگانی یک سازه­ی چند بعدی است. یک چهارچوب جامع، عملکرد تجاری را در واژه­هایی از اثر بخشی، کارایی و سازگاری ارزیابی می کند. اثر بخشی به موفقیت استراتژی های بازرگانی در مقابل رقیبان اشاره دارد و برای بازارهای برگزیده به کار می رود و اندازه گیری هایی نظیر رشد فروش و سهم بازار ، ماهیت این ابعاد را در بر می گیرد. کارایی نتیجه ی استراتژی های های بازرگانی  در رابطه با منافع استفاده شده و اجرای آن ها است و از طریق کاربرد نسبت های مالی نظیر بازگشت سرمایه گذاری مشخص می شود. کارایی عملیاتی به وسیله­ی یک حوزه­ی محدود از فعالیت ها و یک تاکید روی کنترل هزینه­ها از طریق استاندارد سازی روش های عملیاتی است. سازگاری حدی را نشان می دهد که سازمان موفق در پاسخگویی به موقع  برای تغییرات در شرایط محیط خارجی است. محصولات  و یا  خدمات  موفق جدید در پاسخ به تغییرات نیازهای مشتری و پیشنهادات رقیبان به عنوان  یک اندازه گیری عملکرد معتبر شده است. عملکرد بازرگانی در واژه های اثر بخشی، بازاریابی و عملکرد مالی ارزیابی می شود. اثر بخشی بازاریابی در یک روش وسیع تر، برای معرفی محصولات جدید و نگهداری تمرکز نوآوری را شامل می شود. بنابراین، اثر بخشی بازاریابی رشد فروش، مزایای سهم بازار و معرفی محصولات جدید را شامل می شود. سهم بازار یک عملکرد استاندارد قدرتمند فرض می­شود، چون یک پیشگویی کننده­ی قوی گردش نقدینگی و سودآوری است. یک منفعت در سهم بازار شاید اندازه گیری آن  بیشتر مناسب و درست باشد، چون که آن پذیرش برای تغییرات محیطی را منعکس می کند و توانایی شرکت را برای یادگیری منعکس می کند. (pp1240-1241،2005 ،Mavondo et.al)

2-1-11) عملکرد بازار

عملکرد بازار به عنوان اثر بخشی فعالیت های بازاریابی سازمان تعریف شده است. هم چنین به معنی توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت        می باشد. (p268،2010،Chen et.al) ورهایس و همکارانش[1] معتقدند عملکرد بازار، میزانی است که دامنه متعادل یا هم زمانی از اهداف عملکرد مرتبط با بازار سازمان، قابل دست یابی باشد. مقیاس سنجش این متغیر دست یابی به رشد سهم بازار، جذب مشتری جدید،جایگاه رقابتی شرکت، و موقعیت بازار مورد انتظار شرکت می باشد. (p1315 ،2009،Vorhies & Morgan)

رول استادز[2] بیان می کند که عملکرد بازار رابطه ی پیچیده بین هفت معیار عملکرد است:

 • اثر بخشی: انجام کار درست در زمان درست؛ اثر بخشی،نسبت بین نتیجه واقعی و مورد انتظار است.
 • کارایی: مربوط به فرایند تبدیل است؛ کارایی، نسبت بین جریانات درون داد، برنامه ریزی شده و واقعی است.
 • کیفیت: نشان دهنده مفهوم گسترده تری است؛ کیفیت شامل سیستم های بالای جریان ( عرضه کنندگان ) ، منابع درون داد، فرایند تبدیل، تولید واقعی و سیستم های پایین جریان ( کیفیت دریافتی مشتری ) می شود.
 • بهره وری: نسبت بین جریان های درون داد و برون داد را بهره وری می گویند.
 • محیط کاری: محیطی که سازمان در آن فعالیت می نماید و از آن تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر  می گذارد.
 • ظرفیت نوآوری: این ظرفیت عنصری کلیدی برای اطمینان از رقابت پذیری بلند مدت است.
 • سود آوری: هدف بهینه کسب و کار سود آوری است.( p475، 1998، Rolstadas)

اندازه گیری عملکرد بازار امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. پیشرفت های ایجاد سیستم های مدیریت عملکرد ،بیشتر به سوداوری تاکید دارند. اندازه گیری عملکرد را می توان فرایند کیفی کارایی و اثر بخشی عملیاتی دانست. (p232،2004،Tangen)

[1] . Vorhies  D.W.,  Morgan R.E & Autry C.W.

[2] . Rolstadas